GIẢI PHÁP GIÁO DỤC

Giải pháp giáo dục MAXHUB đáp ứng nhiều bối cảnh và nhu cầu khác nhau bao gồm Khuôn viên kỹ thuật số, Chuẩn bị trước khi lên lớp, Giảng dạy trong lớp và Đánh giá sau giờ học. Thông qua màn hình phẳng tương tác giáo dục và bảng đen thông minh, MAXHUB tăng cường giảng dạy và truyền cảm hứng học tập.

Lớp học tương tác thông minh

Lớp học nhóm tương tác 

Lớp học chụp hình bài giảng

Sản phẩm liên quan cho Lớp học tương tác thông minh

Các sản phẩm liên quan cho Lớp học hợp tác nhóm

Các lớp học được trang bị loạt thiết bị Ghi âm, bảng tương tác và Bảng đen thông minh, đạt được các kịch bản khác nhau cho việc giảng dạy hàng ngày, chẳng hạn như giảng dạy kết hợp và thu thập tài nguyên khóa học.

Các sản phẩm liên quan cho Lớp học chụp hình

Liên hệ Viễn Thông Tia Sáng để được tư vấn báo giá